BXP Advokater   Fast ejendom   Familieret   Arv, testamente og dødsboer   Foreninger og selskaber

 

 

 

Per Skelbæk - Advokat (H)

DanskeBOLIGadvokater.jpg (4963 bytes)

DanskeFAMILIEadvokater.jpg (7186 bytes)

 

Fast Ejendom

Tvangsauktioner:

Bistand i forbindelse med tvangsauktion:

- rådgivning til ejer- og andelsboligforeninger om lovgivning og regler
- rådgivning til andre kreditorer med pant eller dom
- udarbejdelse af salgsopstilling
- møde i fogedretten / fremvisning
- afregning af parterne efter tvangsauktion

Andelsboliger:

Bistand i forbindelse med køb af andelsbolig vil bl.a. bestå af gennemgang og rådgivning om:

- købsaftale/overdragelsesaftale
- vurderingsrapport
- andelsboligforeningens vedtægter
- andelsboligforeningens seneste regnskab
- andelsboligforeningens lån
- referat af seneste generalforsamling i andelsboligforeningen
- vurdering af risiko for stigning i boligafgift
- luft i forhold til andelskronens værdi
- individuelle lånemuligheder
- udskrift af andelsboligbogen
- korrespondance med bank, andelsboligforening og administrator
- frigivelse af deponeret købesum, når betingelser herfor er opfyldt
- individuelle forhold for køber - samejeoverenskomst, testamente


Ejerlejlighed/helårsbolig/sommerhus:

Bistand i forbindelse med køb af denne art vil bl.a. omfatte gennemgang og vurdering af :

- købsaftale
- salgsopstilling
- tingbogsattest
- servitutter
- BBR-udskrift
- ejendomsvurderingsmeddelelse
- forureningsforhold
- forsikringsforhold
- tilstandsrapport
- ejerskifteforsikringstilbud
- kurssikring
- ejerforeninger/grundejerforeningers vedtægter, regnskaber m.m.
- det kommunale ejendomsoplysningsskema
- administrators oplysningsskema
- øvrige konkrete dokumenter, som knytter sig til ejerboligen
- finansiering
- handlens gennemførelse
- tinglysning
- refusionsopgørelse

Særligt om forældrekøb:

Ved forældrekøb rådgiver vi endvidere om udlejning, lejekontraktens udformning og andre forhold, som kræver særlig opmærksom i disse situationer.

Kontakt os for at høre mere om vores rådgivning.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BXP Advokater ApS - Vesterbrogade 12, 4. sal - 1620 København V - Tlf. 33 29 10 70,  kl. 10-14