BXP Advokater   Fast ejendom   Familieret   Arv, testamente og dødsboer   Foreninger og selskaber

 

 

 

Per Skelbæk - Advokat (H)

DanskeBOLIGadvokater.jpg (4963 bytes)

DanskeFAMILIEadvokater.jpg (7186 bytes)

 

Familieret

I dagligdagen opstår til stadighed nye situationer, den enkelte som person er nødsaget til at forholde sig til og træffe de valg, som passer den enkelte bedst i den konkrete situation.

Advokaten kan bistå med nogle af disse valg ved at skitsere, hvilke virkninger det konkrete valg vil afføde og endvidere kan advokaten medvirke til at de nødvendige skridt/dokumenter for at opnå et givet resultat, bliver taget/etableret.

Vi bistår således med udarbejdelse af dokumenter og vurdering af forhold omkring:

- ægtepagt i forbindelse med ægteskab
- gennemførelse af separation/skilsmisse
- formuefordeling i forbindelse med separation/skilsmisse
- spørgsmål om forældremyndighed, samkvem og bidragspligt
- partsrepræsentation ved retssager om disse forhold.

Kontakt os for at høre mere om vores rådgivning - spørg primært efter advokat Per Skelbæk.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BXP Advokater ApS - Vesterbrogade 12, 4. sal - 1620 København V - Tlf. 33 29 10 70,  kl. 10-14